Who Are You, Mr. Sorge? (1961)

Directing:
  • Yves Ciampi

Writing:
  • Rodolphe-Maurice Arlaud
  • Yves Ciampi

Stars:
Release Date: 1961-06-14
  • Country: JP, FR
  • Language: Italiano | Français | 日本語
Ingrid van Bergen
Ingrid van Be...
Lily Braun
Thomas Holtzmann
Thomas Holtzm...
Richard Sorge
Keiko Kishi
Keiko Kishi
Yuki Sakurai
Mario Adorf
Mario Adorf
Max Christiansen-Clausen
Wilhelm Borchert
Wilhelm Borch...
Von Ack
Boy Gobert
Boy Gobert
Meissinger
Rolf Kutschera
Rolf Kutscher...
Albrecht Wolf
Write one

Sorry, no results found.